Centrul Judeţean de Cultură Prahova

Prezentare

Centrul Judeţean de Cultură Prahova este o instituţie publică de cultură de interes județean, cu personalitate juridică, funcționează sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova, și a luat naștere sub această denumire în decembrie 2008, prin unificarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și a Școlii Populare de Arte și Meserii.

 

În momentul de față, Centrul Județean de Cultură Prahova este axat pe cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural, desfășurarea activităților de învățământ artistic în spiritul educației permanente a societății, cunoașterea și promovarea valorilor culturii naționale și universale prin diferite genuri ale artei.

 

Structura complexă a Centrului Județean de Cultură Prahova – Serviciul Cercetare, Îndrumare și Valorificare a Patrimoniului Cultural, Școala Populară de Arte, Fanfara Prahova, Corala Ioan Cristu Danielescu, Ansamblul Folcloric Perinița, Editura Mythos, Centrul Dramatic Mythos, Cenaclul Plastic Arcade, Studioul foto-film Orion – permite o abordare multidisciplinară a domeniului cultural.

 

Prin activitatea desfășurată, Centrul Județean de Cultură Prahova urmărește în principal realizarea următoarelor obiective:

 

a) cercetarea, conservarea şi promovarea valorilor culturii tradiţionale şi contemporane;

 

b) îndrumarea şi sprijinirea activităţii aşezămintelor de cultură (case de cultură, cămine culturale, centre culturale, universităţi populare), asociaţii, cluburi, cenacluri, cercuri artistice, persoane fizice cu preocupări de cercetare etnologică, creaţie şi interpretare artistică;

 

c) formarea deprinderilor artistice prin educaţia permanentă a populaţiei;

 

d) organizarea evenimentelor culturale (spectacole, concerte, expoziţii permanente și tematice, festivaluri, concursuri, târguri, vernisarea și înființarea unor expoziții muzeale, tabere de creaţie, turism cultural, editarea și lansarea unor publicaţii, sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, colocvii, cursuri de formare, prelegeri, dezbateri etc.);