Centrul Judeţean de Cultură Prahova

Program Cultural

Programe şi proiecte culturale prevăzute pentru anul 2021

Nr. Ctr.
Denumire program / proiect
Descriere proiect
Perioadă desfăşurare
1.
Programul Un patrimoniu pentru viitor
Proiectul Rădăcini

Proiectul „Rădăcini” este un proiect de cercetare, reconstituire și conservare a patrimoniului cultural, care urmărește evidențierea pe baze științifice, în urma documentărilor și a cercetărilor de teren, a valorilor culturii populare tradiționale specifice zonei noastre.

ianuarie - decembrie
2.
Programul Un patrimoniu pentru viitor
Proiectul Valori de patrimoniu

Proiectul ,,Valori de patrimoniu” urmărește oferirea publicului prahovean a ocaziei de a lua contact cu valorile patrimoniului cultural local, prin evenimente de ținută, care să îl apropie de domeniul cultural și să îl sprijine în dorința de a se iniția în domeniul cunoașterii valorilor culturale și artistice tradiționale prahovene și naționale.

ianuarie - decembrie
3.
Programul Repere culturale
Proiectul Ethnos

Proiect care vizează îndrumarea metodologică și profesionalizarea animatorilor culturali din cadrul așezămintelor culturale din județul Prahova.

ianuarie - decembrie
4.
Programul România 100
Proiectul „Unitate în diversitate”

Realizarea unor schimburi interculturale România – Republica Moldova – Ucraina (și alte țări) în vederea promovării patrimoniului cultural autohton.

ianuarie - decembrie
5.
Programul „Canta Prahova”
Proiectul Prahova în muzică de fanfară

Susținerea unor programe muzicale de promenadă, militare, concerte, de către Fanfarei Prahova.

ianuarie - decembrie
6.
Programul Culturalia
Evenimente culturale
-65 ani de la înființarea CJCPCT Prahova, actualmente SCÎVPC
-70 ani de existență a ȘPA, cu actuala denumire

Activități și evenimente culturale de nivel local, județean, național și internațional.

ianuarie - decembrie
7.
Programul Memoria
Colecția Restituiri

Colecția Restituiri își propune să aducă în atenția publicului autori importanți dar uitați sau autori care nu beneficiază de o promovare intensă.

ianuarie - decembrie
8.
Programul Memoria
Colecția monografii, anuare, reviste Anuarul Societății Prahovene de Antropologie Generală

Anuar bilingv (cu DVD), cuprinde studii, cercetări, Anuarul Societății Prahovene de Antropologie Generală a apărut ca o consecință firească izvorâtă din necesitatea creării unui cadru adecvat de comunicare și dezbatere care să ofere o abordare multidisciplinară, o tribună de lansare pentru idei, dezbateri și dialoguri culturale, de transmiterea informațiilor legate de fiecare conținut al prelegerilor susținute în cadrul „Colocviilor Societăţii Prahovene de Antropologie”, de diseminare a cunoștințelor de specialitate din acest domeniu, precum și formarea, în timp, a unui public care să înțeleagă și să aprecieze importanța extinderii orizontului de cunoaștere, prin intermediul antropologiei culturale.

ianuarie - decembrie
9.
Programul Culturalia
Ziua Culturii Naționale

Eveniment cultural prilejuit de Ziua Culturii Naționale.

ianuarie
10.
Programul Cultura dialogului
Proiect Simpozionul „Dragostea – opinii, reflecții, ipostaze”

Simpozionul, prin tema abordată și ținuta intelectuală a prezentărilor, se dorește a fi o alternativă culturală la tendințele actuale de abordare minimalistă a unei teme generoase din punct de vedere științific și spiritual. Se va organiza în preajma sărbătorii de Dragobete.

22 - 24 februarie
11.
Programul Plăsmuirile sufletului
Proiect Târgul tradițional „Mărțișor”

Târgul „Mărțișor” se dorește a fi o modalitate de valorificare a tradiției specifice zonei noastre, o posibilitate de promovare a valorilor patrimoniului cultural imaterial.

25 februarie - 1 martie
12.
Programul Culturalia
Proiectul „Tradiții”
„Mărțișorul”

Proiectul are ca scop familiarizarea tinerilor cu valorile patrimoniului cultural românesc prin intermediul unor ateliere de lucru, expoziții, lecții deschise.

martie
13.
Programul Spectacolul artelor
Proiectul Festivalul Artelor

Proiectul își propune să aducă în contemporaneitate și să fixeze în conștiința publică imaginea poetului, proiectul fiind conceput a se derula în jurul creației acestuia și a contemporanilor săi.

martie
14.
Programul Repere culturale
Proiect Colocviul Coregrafia dansului tradițional astăzi,

Vizează îndrumarea metologică a coregrafilor ansamblurilor folclorice, animatorilor culturali, directorilor, referenților din cadrul așezămintelor culturale.

aprilie
15.
Programul Culturalia
Proiect „Tradiții”
„Tradiții pascale”

Proiectul are ca scop familiarizarea tinerilor cu valorile patrimoniului cultural românesc prin intermediul unor ateliere de lucru, expoziții, lecții deschise.

aprilie
16.
Programul „Cântă Prahova”
Proiectul Cântările Învierii

Spectacol artistic organizat cu prilejul Sărbătorilor Pascale, cu participarea Coralei I. C. Danielescu, a elevilor, absolvenților Școlii Populare de Arte și a artiștilor consacrați.

mai
17.
Programul Spectacolul artelor
Proiect Festival - Concurs de muzică ușoară Vocea Prahovei

Își propune să ofere oportunități de afirmare și exprimare artistică pentru tinerii interpreți, să dezvolte un mediu concurențial dinamic, să valorifice potențialul artistic al tinerei generații.

mai
18.
Programul Culturalia
Proiectul Estetica privirii

Expoziții de artă.

mai
19.
Programul Spectacolul artelor
Proiectul Copilăria inundă bătrânul bulevard

Parada costumelor și spectacol artistic prilejuit de Ziua copilului, ediția XXI. Un eveniment de anvergură și tradiție la nivelul municipiului Ploiești.

iunie
20.
Programul Spectacolul artelor
Proiectul Magia Dansului, ediția a III-a

Spectacol de anvergură, susținut de elevii Școlii Populare de Arte, clasele dans modern/balet.

iunie
21.
Programul Culturalia
Festivalul de ateliere teatrale Ion Manolescu, la Breaza, ediția a VI-a

Ateliere de teatru, discuții libere, proiecții video. Realizat în colaborare cu reprezentanții Centrului Cultural „Ion Manolescu” din Breaza.

iunie
22.
Programul Culturalia
Proiect Tabăra internațională de creație artistică Land Art, fotografie și film, ediția a IX-a

Tabără internațională de artă, fotografie și film. Realizat în colaborare cu reprezentanții Căminului Cultural din Cocorăștii Mislii.

iulie
23.
Programul Culturalia
Proiectul „Tradiții”
„Atelierele verii”

Proiectul are ca scop familiarizarea tinerilor cu valorile patrimoniului cultural românesc prin intermediul unor expoziții, lecții deschise, ateliere de lucru.

iulie
24.
Programul Cultura dialogului
Proiect Colocviile societății prahovene de antropologie

Proiectul își propune valorificarea diferitelor tipuri de discurs antropologic, promovarea ideilor științifice privind spațiul cultural prahovean în comparație cu alte spații culturale, prezentarea unor studii de antropologie aplicată.

iulie
25.
Programul Datina
Proiect Festivalul concurs național de foclor „Salba Prahovei”

Susține promovarea și valorificarea folclorului autentic și încurajarea tinerelor talente. Realizat în colaborare cu reprezentanții Casei de Cultură Plopeni.

august
26.
Programul CreArt
Proiect Festivalul concurs internațional de epigrame Întoarse ca la Ploiești

Vizează încurajarea creației literar-umoristice. Realizat în colaborare cu reprezentanții Casei de Cultură Plopeni.

august
27.
Programul Cultura Dialogului
Cursurile de Vară ale Universității Populare „Nicolae Iorga” din Valenii de Munte

Universitatea Populară de Vară „Nicolae Iorga” este poate cea mai longevivă manifestare culturală din țară, care reunește an de an specialiști, istorici, academicieni, personalități de marcă din diverse domenii ale științei și culturii, care readuc în atenția publicului opera marelui savant și reprezintă o ocazie deosebită de a reafirma identitatea națională și valorile definitorii ale poporului român prin organizarea unor conferințe, mese rotunde, seminarii, expoziții, manifestări artistice, vizite la obiective muzeale, culturale și turistice din județul Prahova.

august
28.
Programul România 100
Proiect Festivalul Folcloric

Cunoaşterea, promovarea, valorificarea tezaurului etnocultural şi introducerea acestuia în circuitul naţional și internațional al manifestărilor artistice ale genului.

septembrie
29.
Programul Plăsmuirile sufletului
Proiect „Târgul meșteșugurilor tradiționale”

Are ca scop revitalizarea și sprijinirea meșteșugurilor tradiționale, oferirea posibilității valorificării meșteșugurilor autentice, îmbunătățirea ofertei produselor de artă populară de pe piață, educarea gustului publicului pentru frumos.

15-17 octombrie
30.
Programul Spectacolul artelor
Proiect Festival - concurs de pian „Pian de poveste”

Își propune să ofere oportunități de afirmare și exprimare artistică pentru tinerii interpreți, să dezvolte un mediu concurențial dinamic, să valorifice potențialul artistic al tinerei generații.

noiembrie
31.
Programul Repere culturale
Proiect Colocviul Coregrafia dansului tradițional astăzi

Vizează îndrumarea metodologică a coregrafilor ansamblurilor folclorice, animatorilor culturali, directorilor, referenților din cadrul așezămintelor culturale. Realizat în parteneriat cu Asociația Așezămitelor Culturale.

noiembrie
32.
Program România 100
Ziua Națională a României

Evenimente dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României.

noiembrie - decembrie
33.
Programul „Canta Prahova”
Proiectul Concert la Palat

Spectacol artistic organizat cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu participarea Coralei I. C. Danielescu, a elevilor și absolvenților Școlii de Arte, și a artiștilor consacrați.

decembrie