Centrul Judeţean de Cultură Prahova

Starea culturii și a potențialului artistic din localitățile județului Prahova

Cultura este liantul fundamental al societății românești, principalul vector al creativității, care articulează potențialul de dezvoltare sustenabilă a comunităților și oferă cadrul de exprimare și de participare reală a tuturor cetățenilor la punerea în valoare a moștenirii culturale și a creației contemporane.

 

Conform obiectivelor specifice ale Consiliului Județean Prahova din Agenda 2030 – „Strategia națională pentru dezvoltare durabilă” și a acelora din „Strategia sectorială în domeniul culturii 2023-2030”, sub-obiectivul 11.4 care vizează „Consolidarea și protejarea patrimoniului cultural și natural”, s-au încheiat parteneriate culturale cu reprezentanții localităților din Prahova pentru a răspunde necesității imperative de a promova cultura, tradițiile strămoșești şi valorile locale.


În cadrul Programului instituției „Repere culturale – Proiectul Ethnos”, proiectul STAREA CULTURII ȘI A POTENȚIALULUI ARTISTIC 2024 din localitățile județului Prahova, a avut ca obiectiv principal realizarea unui material informativ despre fiecare localitate care a răspuns demersului nostru. Prin promovarea informațiilor din Chestionarul despre starea culturii și a potențialului artistic al localității (la care s-au adăugat și alte informații), considerăm că există circumstanțe favorabile pentru lansarea de noi proiecte cultural-artistice, noi parteneriate, care vor contribui la dezvoltarea socio-culturală a tuturor localităților, atât a celor cu un mare potențial artistic, cât și a acelora care, din motive obiective, nu au potențial cultural sau acesta există, dar la un nivel scăzut.


De asemenea, proiectul susține, pe lângă promovarea imaginii instituţiilor implicate, a culturii și a valorilor ştiinţifice, artistice, care să aducă aproape de publicul țintă cultura și arta tradițională locală și schimburile cultural-artistice şi educative care să conducă la îmbogăţirea patrimoniului cultural al instituțiilor.


Unele dintre obiectivele secundare ale proiectului, și anume, îndrumarea metodologică a reprezentanților așezămintelor culturale din județul Prahova, sprijinul comun pentru realizarea şi implementarea programelor şi proiectelor cultural-artistice şi educative ale instituţiilor, vor avea un rol important în impulsionarea vieții culturale prahovene prin organizarea activităților din cadrul așezămintelor culturale cum ar fi serate cultural-artistice, spectacole, ateliere de creație etc.


Pentru „Dezvoltarea ofertei de servicii culturale” (OS IV.4) avem datoria să amintim că printre obiectivele specifice ale Consiliului Județean Prahova se regăsesc mai multe măsuri și acțiuni care pot fi îndeplinite de către reprezentanții așezămintelor culturale din localitățile prahovene, ca de exemplu:


„Creșterea și diversificarea categoriilor de public consumator cultural, cu accent pe categorii vulnerabile. Adaptarea infrastructurii culturale la nevoile grupurilor vulnerabile”; „Promovarea mijloacelor de producție și distribuție creative, inovatoare și durabile. Promovarea consumului cultural în spațiile convenționale și neconvenționale”; „Combinarea ofertelor culturale cu unele de petrecere a timpului liber. Dezvoltarea și extinderea parteneriatelor cu societatea civilă și susținerea voluntariatului în activitățile organizațiilor culturale, mai ales în cele de promovare, educare, intervenție și animare”; „Promovarea utilizării noilor tehnologii și noilor medii de comunicare în producția și consumul cultural. Cartografierea și promovarea online a tradițiilor, datinilor și meșteșugurilor locale. Diversificarea consumului produselor culturale prin maximizarea potențialului oferit de mediul digital” etc.
Cu cele mai bune gânduri, asigurăm reprezentanții localităților prahovene de sprijinul nostru în elaborarea viitoarelor proiecte și în realizarea lor.


CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ PRAHOVA „ACAD. EUGEN SIMION”