Centrul Judeţean de Cultură Prahova

Centrul Dramatic "Mythos"

Odată cu încetarea activităţii Teatrului Equinox, în ziua de 13 noiembrie 2013, membrii acestuia (regizor, actori, stagiari), au convenit înfiinţarea unei noi structuri cultural-artistice care să poarte titulatura de Centrul de Cercetare, Documentare și Practică Teatrală și Cinematografică Mythos, sau, pe scurt, Centrul Dramatic “Mythos”.

Centrul Dramatic Mythos îşi propune ca principale obiective:
  • Desfășurarea unor activităţi de cercetare şi documentare în domeniul antropologiei culturale, cu precădere în ceea ce priveşte artele spectacolului.

 

  • Cercetarea şi documentarea în domeniul mitologiei româneşti, reevaluând ritualul ca artă a spectacolului.

 

  • Cercetarea şi documentarea în domeniul teatrului şi al spectacolului modern. În acest sens, sunt investigate noi căi de exprimare scenică, sunt dezbătute sub diverse forme (de la colocvii şi discuţii până la spectacole sau exemplificări dramatice) noile tendinţe în arta spectacolului.

 

  • Activităţi de cercetare şi documentare în domeniul artelor vizuale, în mod special în domeniile artei cinematografice şi fotografice.

 

  • Organizarea de tabere de creaţie în domeniul teatrului şi al artelor vizuale.

 

  • Organizarea de stagii de pregătire pentru regizori şi actori neprofesionişti, realizarea unor spectacole de teatru.

 

  • Organizarea de festivaluri şi ateliere de creaţie (literară, plastică, fotografică, cinematografică, ateliere, spectacole demonstrative, proiecţii de filme documentare şi de ficţiune, colocvii şi dezbateri).

 

  • Proiectul VAMIR (Viitoarea Artă Mare Începe de la Rădăcini) în care vor fi implicaţi tinerii care aspiră la studii superioare în domeniul artelor.

 

  • Rezultatele acestor activităţi de cercetare, documentare şi practică artistică se reflectă în editarea de volume documentare, spectacole, creaţii cinematografice, expoziţii documentare şi artistice, sesiuni de comunicări etc.

Centrul Dramatic Mythos continuă sub diferite forme (spectacole, creaţii fotografice, cinematografice, plastice, literare, studii şi cercetări etc.) cele două mari proiecte artistice ale Teatrului Equinox şi anume Teatrul mitologiei românești și Teatrul poeziei.

 

În fiecare an, Centrul Dramatic Mythos marchează ziua de naștere a poetului Nichita Stănescu prin desfășurarea Festivalului artelor „Nichita la echinocţiu”, festival care reunește deopotrivă artiști tineri, talentați, și, totodată, un public entuziast.