Centrul Judeţean de Cultură Prahova

ANUARUL SOCIETĂŢII PRAHOVENE DE ANTROPOLOGIE GENERALĂ

ANUARUL SOCIETĂŢII PRAHOVENE DE ANTROPOLOGIE GENERALĂ
Anul 3, numărul 3
Editura MYTHOS, Ploiești, 2017
Coordonator:
Sebastian Ştefănucă
Coperte și tehnoredactare: Mihai Vasile
Redactor: Emilia Vasile

CUPRINS:
Sebastian Ștefănucă
Cuvânt înainte / pag. 5
Sebastian Ștefănucă
Foreword / pag. 17
PARTEA ÎNTÂI: JURNALUL / 29
Serenela Ghițeanu
Scurtă radiografie a jurnalului / pag. 31
Ioana-Ruxandra Fruntelată
Etnologia: a fotografia timpul.
Schițe dintr-un pseudojurnal de teren etnologic
/ pag. 35
Corina Matei
Comice triste / pag. 43
Marin Constantin
Jurnalul de teren ca mărturie a căutării etnografice: însemnări despre o anchetă genealogică în satul Tilişca (judeţul Sibiu) (1999-2000) / pag. 51
Anișoara Ștefănucă
Jurnal Tiheró, Grecia, august 2016 / pag. 61
Sebastian Ștefănucă
Jurnal de teren Tiheró (prefectura Evros, Grecia), 6-11 august 2016, şi Skra (prefectura Kilkis, Grecia), 16-21 august 2016 / pag. 81
Elena Dudău
Către o antropologie a emoţiilor (Un prim jurnal cu ocazia unei cercetări în localitatea Cerna, judeţul Tulcea, 4-9 septembrie, 2016) / pag. 105
Cristina-Ioana Gherghe
Pe la porţi, printre oameni şi poveşti (Un al doilea jurnal cu ocazia unei cercetări în localitatea Cerna, judeţul Tulcea, 4-9 septembrie, 2016) / pag. 111
Bogdan-Costin Georgescu
Fragmente de jurnal / pag. 117
Gheorghiță Geană

 

Boabe de zăbavă. Reflecţii din teren şi nu numai / pag. 145

PARTEA A DOUA: MISCELANEU / 179
Marin Constantin
Annuaire Roumain d’Anthropologie: despre universul tematic al unei reviste antropologice româneşti / pag. 181
Adina Baciu
Aspecte ale antropologiei biomedicale bucureștene / pag. 193
Marian Nuțu Cîrpaci
Țiganii, o categorie socială etnic neomogenă / pag. 197
Silvia-Diana Šolkotović
Cercetări etnografice în Timocul sârbesc / pag. 207
Stelu Șerban
Minorități discrete și modernizare în Europa de Sud-Est / pag. 211
Stelu Șerban
Hidden minorities and modernization in South East Europe / pag. 219
Ελένη Γρομπανοπούλου (Eleni Ghrobanopulu)
Configurarea istorică a studiilor folclorice de-a lungul sec. al XIX-lea și până la jumătatea sec. al XX-lea în spațiul european și cel elen / pag. 229
Ελένη Γρομπανοπούλου (Eleni Grompanopoulou)
The historical formation of folklore studies in the 19th century – mid. 20th century in Europe and Greece / pag. 237
Dragoș Grigorescu
Un destin cultural (In honorem Mihai Vasile) / pag. 245
Jonathan Hemmings
Alocuţiune la lansarea cărţii Izvoare în deşert, Ploieşti, 1 noiembrie 2016 / pag. 261
Jonathan Hemmings
Lecture at the launch of the book Izvoare în deşert / Fountains in the Desert, Ploieşti, 1st of November 2016 / pag. 263