Centrul Judeţean de Cultură Prahova

Tarife & Taxe

TAXELE DE ŞCOLARIZARE LA ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE SE POT ACHITA ŞI PRIN TRANSFER BANCAR ÎN CONTUL INSTITUŢIEI DESCHIS LA TREZORERIA PLOIEŞTI CU PRECIZAREA URMĂTOARELOR:

CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ PRAHOVA
CONT RO74TREZ52121G335000XXXX
NUMELE CURSANTULUI
DENUMIREA CURSULUI
CIF 2844383