Centrul Judeţean de Cultură Prahova

Editura “Mythos”

Editura Mythos este succesoarea Editurii Libertas – înființată în anul 2008, care, în cei şapte ani de existenţă, a editat peste 80 titluri de carte, albume, reviste, broşuri.

 

Editura Mythos are ca scop principal producerea, difuzarea şi promovarea culturii scrise, fiind profilată pe realizarea următoarelor categorii de tipărituri:

 

 • studii ştiinţifice;
 • studii care au ca scop valorificarea patrimoniului cultural;
 • culegeri de folclor literar, muzical şi coregrafic;
 • descrieri de obiceiuri tradiţionale, precum şi de alte forme ale culturii şi civilizaţiei populare;
 • monografii ale unor localităţi, instituţii şi personalităţi;
 • lucrări literar-artistice ale creatorilor care au activat sau activează în judeţul Prahova și nu numai;
 • creaţii reprezentative din spaţiul etnic românesc, precum şi din cel european şi transeuropean;
 • albume de artă populară, pliante, broșuri, anuare, materiale de promovare;
 • reviste ocazionale sau permanente, cu specific cultural;
 • volume cu valoare literară deosebită, dedicate în special autorilor din judeţul Prahova, dar şi din ţară sau Republica Moldova;
 • volume, albume, antologii dedicate autorilor români de valoare naţională;

 

Editura Mythos îşi propune să promoveze lectura de calitate şi scrisul, să faciliteze accesul cititorilor la carte din punct de vedere material şi informaţional, contribuind astfel la o liberă circulaţie a ideilor, precum şi la integrarea culturii şi limbii române în circuitul mondial de valori, prin difuzarea şi promovarea cărţii româneşti, în special.

 

Apariţiile editoriale ale Editurii Mythos, indiferent de formă, nu au valoare comercială şi nu sunt destinate vânzării. Acestea sunt distribuite către public, donate către biblioteci, aşezăminte culturale, instituţii de învăţământ, mass-media şi către partenerii cu care Centrul Judeţean de Cultură Prahova are relaţii de colaborare sau schimburi culturale.

Cărți Editura Mythos

Cursurile de Vara ale Universitatii Populare – Nicolae Iorga – Valenii de Munte – 2019-2020
2021
NICHITA LA ECHINOCȚIU
2020
PODOABELE PRAHOVEI
2020
DRAGOSTEA – OPINII, REFLECȚII, IPOSTAZE
2020
ANUARUL SOCIETĂŢII PRAHOVENE DE ANTROPOLOGIE GENERALĂ
2020
ANUARUL SOCIETĂŢII PRAHOVENE DE ANTROPOLOGIE GENERALĂ YEARBOOK OF PRAHOVA COUNTY SOCIETY FOR GENERAL ANTHROPOLOGY
2019
COLOCVIUL NAȚIONAL „COREGRAFIA DANSULUI TRADIȚIONAL ASTĂZI”, LA A X-A EDIȚIE
2019
Sonatele lunii
2019
NICHITA LA ECHINOCŢIU
2019
ANUARUL SOCIETĂŢII PRAHOVENE DE ANTROPOLOGIE GENERALĂ
2018
TRAIAN LAZĂR ION TH. GRIGORE şi BASARAB NICOLESCU în corespondenţă
2018
TANGO LA GEAMANDURĂ
2018
EXILAT ÎN AGARTHA. UN ESEU DESPRE VASILE LOVINESCU
2018
NICHITA LA ECHINOCȚIU
2018
GHIDUL DE ARHITECTURA
2017
Tango la geamandură
2017
HASDEU: SIMŢESC CĂ MĂ FAC ZEU! sau DE LA VLADIMIRESCU LA TIGAIA LUI DINESCU
2017
SĂ FIM NOI PĂSTRĂTORII TRADIȚIILOR
2017
POÈMES CHOISIES POEME ALESE
2017
ANUARUL SOCIETĂŢII PRAHOVENE DE ANTROPOLOGIE GENERALĂ
2017