Centrul Judeţean de Cultură Prahova

ANUARUL SOCIETĂŢII PRAHOVENE DE ANTROPOLOGIE GENERALĂ

Coordonator
Sebastian Ştefănucă
Numărul 6
PLOIEŞTI • EDITURA MYTHOS • 2020

Editat de
Centrul Judeţean de Cultură Prahova, cu sprijinul Consiliului Judeţean Prahova
Issued by Prahova County Cultural Centre, with the aid of Prahova County Council, Romania

ISSN 2458-0848
ISSN–L 2458-0848
Coperte: Mihai Vasile
Tehnoredactare și redactor: Emilia Vasile

Cuprins / Content
Sebastian Ștefănucă
Cuvânt înainte / pag. 5

Sebastian Ștefănucă
Foreword / pag. 11

Gheorghiță Geană
The Mountain as Behavioural Matrix, Perceptional Stimulus and Symbolic Sublimation / pag. 19

Ioana-Ruxandra Fruntelată
Studiul de caz: metodă de cercetare și interpretare etnologică / pag. 43

Marian Nuțu Cîrpaci
Rom/dom conotează „hoț” în India. Catedra de rromani a Universității București, incertitudini în legătură cu cei cinci sute de ani de sclavie a romilor / pag. 59

Marian Nuți Cîrpaci
Romii fierari. Un studiu de antropologie lingvistică / pag. 81

Stelu Șerban
Serendipitate și etnicitate între românofonii de pe malul bulgăresc al Dunării / pag. 87

Stelu Șerban
Serendipity and ethnicity between the Romanian speakers from the Bulgarian bank of the Danube / pag. 101

Marcel Mauss
Exprimarea obligatorie a sentimentelor (ritualuri orale funerare australiene) [traducere de Smaranda Jilăveanu] / pag. 109

Gheorghiță Geană
Friedrich Ratzel despre Stephan Ludwig Roth [cu o traducere din F. Ratzel, Wandertages eines Naturforschers. Zweiter Theil. Schilderungen aus Siebenbürgen und den Alpen, de Traian-Ioan Geană] / pag. 115

INCURSIUNI ANTROPO-BALCANICE: GRECII PONTICI / ANTHROPOLOGICAL-BALKAN GLIMPSE: PONTIC GREEKS / pag. 129

Leonard-Mihail Rădulescu
Ponticii, apogeu și decădere / pag. 131

Sebastian Ștefănucă
Metaphors of origin in contemporary Pontic Greek song / pag. 149

Spartakos M. Tanasidis
Two folk songs by the Greeks of Pontus, with references to geographical areas outside the historical presence of Pontic Hellenism. Analysis and interpretation / pag. 151

Sebastian Ștefănucă
Două jurnale în Pont / pag. 159

EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI / EVENTS AND ACTIVITIES / pag. 195

Nicolae Constantinescu
Podoabele Prahovei / pag. 197

Programul Colocviilor societății prahovene de antropologie generală,
Cheia, 27–31 iulie 2020 / pag. 203

Desislava Pileva
Report about the Project “Going Bravely to the Village”. Migration to the Village – Socio-Cultural Adaptation, Practices and Challenges / pag. 215

Sebastian Ștefănucă
Chris Hann (ed.), Max Planck Institute for Social Anthropology. Report 2017–2019. Department ‘Resilience and Transformation’ in Eurasia. Max Planck Fellow Group (Burkhard Schnepel) ‘Connectivity in Motion’, 2020, 156 (+ xiv) pag. / pag. 219

Gheorghiță Geană
From Coimbra to Lisbon: EASA as a Diacronic Entity / pag. 235

… ȘI O MĂRTURISIRE… / … AND A CONFESSION… / pag. 241

Mirela Petrică
Cum etnologia a devenit pasiunea mea / pag. 243

FILM ANTROPOLOGIC / ANTHROPOLOGICAL FILM
Anișoara Ștefănucă Pontul. Rădăcinile identității mele [Pontus. The roots of my identity] / DVD atașat copertei a III-a [DVD attached to the third cover]