Centrul Judeţean de Cultură Prahova

ANUARUL SOCIETĂŢII PRAHOVENE DE ANTROPOLOGIE GENERALĂ YEARBOOK OF PRAHOVA COUNTY SOCIETY FOR GENERAL ANTHROPOLOGY

ANUARUL SOCIETĂŢII PRAHOVENE DE ANTROPOLOGIE GENERALĂ
YEARBOOK OF PRAHOVA COUNTY SOCIETY FOR GENERAL ANTHROPOLOGY

Anul 2, numărul 2 /2016
Editura MYTHOS, Ploiești, 2016


Coordonator:
Sebastian Ştefănucă


Cuprins / Content:
Sebastian Ştefănucă, Cuvânt înainte / Foreword
Sebastian Ştefănucă, Alocuţiune la lansarea Anuarului societăţii prahovene de antropologie generală, 2 martie 2016
Gheorghiţă Geană, Note privind profilul epistemologic al lui Mircea Eliade: istoricul religiilor ca antropolog
Sebastian Ştefănucă, Pledoarie pentru o bună delimitare a ştiinţelorsocio-culturale
Marian Nuţu Cîrpaci, Poporul rom, popor al limbii. Aspecte de luat în seamă în încercările de a stabili o limbă literară
Marin Constantin, Arta cioplirii lemnului la rudarii din Băbeni (judeţul Vâlcea)
Gabriela Roman, Consideraţii privind migraţia indo-europeană în Europa, în lumina analizelor genetice
Gheorghe Plăiaşu, Omul în cosmos. Câteva elemente de antropologiespaţial-extraterestră
Christian Crăciun,Cuvintele iubirii
Sebastian Ştefănucă, Dragostea ca fapt social
Maurice Halbwachs, Cadrele sociale ale memoriei (fragmente) / Traducere de Smaranda Jilăveanu, după ediţia din 1935 a Lescadressociaux de la mémoire,Paris: LibrairieFélix Alcan
Sebastian Ştefănucă, Lecture at the launch ofthe Yearbook of Prahova County Society for General Anthropology, 2 March 2016
Sebastian Ştefănucă, Plea for a good delimitation of the socio-cultural sciences
Marian Nuţu Cîrpaci, Roma people, a people of the language: aspects to be taken into account in the attempts to establish a literary language
Marin Constantin, The Rudar woodcarving in Băbeni village (Vâlcea county, Romania)
Gabriela Roman, Considerations regarding the Indo-European migration in Europe, under genetic analyses evidence
Gheorghe Plăiaşu, Man in cosmos. A few elements of extraterrestrial anthropology
Christian Crăciun, The words of love
Sebastian Ştefănucă, Love as social fact


Anişoara Ştefănucă, Lavara. The Easter procession in Skra (translation of the documentary subtitle)