Centrul Judeţean de Cultură Prahova

ANUARUL SOCIETĂŢII PRAHOVENE DE ANTROPOLOGIE GENERALĂ YEARBOOK OF PRAHOVA COUNTY SOCIETY FOR GENERAL ANTHROPOLOGY

Coordonator
Sebastian Ştefănucă
Anul 5 • numărul 5
Editat de
Centrul Judeţean de Cultură Prahova,
cu sprijinul
Consiliului Judeţean Prahova
Issued by Prahova County Cultural Centre,
with the aid of
Prahova County Council, Romania
ISSN 2458-0848
ISSN–L 2458-0848

Coperte şi tehnoredactare: Mihai Vasile
Redactor: Emilia Vasile
PLOIEŞTI • EDITURA MYTHOS • 2019

Cuprins / Content

Sebastian Ştefănucă
Cuvânt înainte / pag. 5

Sebastian Ştefănucă
Foreword / pag. 9

Mihai Vasile
O experienţă trăită: teatrul – de la cultual la cultural / pag. 13

Ioana-Ruxandra Fruntelată
Monografiile în interpretarea etnologică / pag. 61

Leonard-Mihail Rădulescu
Oraşul Băicoi. Reflexii monografice / pag. 77

Cristian Muşa
Războiul, din spatele frontului / pag. 91

Anca Gorgan
Mentalitatea magică a românilor / pag. 105
Ioana Alexandra Cosma
Individualismul în rândul studenţilor / pag. 115

Marian Nuţu Cîrpaci
Prima scriere în limba romaní şi erorile ei de interpretare
în Rromii, India şi limba rromani
/ pag. 129

Marian Nuţu Cîrpaci
Despre originea indiană a unor cuvinte presupus bizantine
din limba romilor
/ pag. 135

Marian Nuţu Cîrpaci
On the Indian origins of certain supposedly-Byzantine words
in the Romani language
/ pag. 145

Ελένη Γρομπανοπούλου (Eleni Ghrobanopulu)
Structuri economice, modalităţi de producţie şi forme de rudenie şi cooperare în comunităţi agricole şi pastorale din spaţiul elen (sec. XIX-XX) / pag. 155

Ελένη Γρομπανοπούλου (Eleni Grompanopoulou)
Economic structures, production processes and forms of kinship and cooperation in rural and pastoral societies in Greece (19th-20th centuries) / pag. 163

Marin Constantin
Tales of ethnic serendipity in the 2000s Romania / pag. 169
Desislava Pileva
Hair Covering within the Context of Mixed Families / pag. 185

Robert Hertz
Preeminenţa mâinii drepte. Studiu asupra polarităţii religioase [traducere de Smaranda Jilăveanu] / pag. 199

Sebastian Ştefănucă
Antropologie pontico-balcanică, în trei recenzii de carte
Eleni Sideri şi Lydia Efthymia Roupakia (coordonatoare), Religie şi migraţie în regiunea Mării Negre / pag. 221
Ildikó Bellér-Hann şi Chris Hann, Regiunea turcească. Stat, piaţă & identităţi sociale pe coasta de est a Mării Negre / pag. 236
Vasílis K. Ghúnaris, Iákovos D. Mihailídis, Ghiórghos Anghelópulos (coordonatori), Identităţi în Macedonia / pag. 255

Ataşat copertei a III-a a Anuarului se află un DVD care conţine filmul „Cealaltă parte a umbrei” cu secvenţe din patru spectacole de teatru (VIA LVCIS, Meşterul Manole, TORNA UMBRA şi Măreţia frigului), film care reprezenintă o paralelă perfectă a celor scrise de Mihai Vasile în textul de debut al anuarului.