Centrul Judeţean de Cultură Prahova

ANUARUL SOCIETĂŢII PRAHOVENE DE ANTROPOLOGIE GENERALĂ

ANUARUL SOCIETĂŢII PRAHOVENE
DE ANTROPOLOGIE GENERALĂ
Număr special dedicat corpului uman
YEARBOOK
OF PRAHOVA COUNTY SOCIETY FOR
GENERAL ANTHROPOLOGY
Special issue dedicated to the human body

Coordonator
Sebastian Ştefănucă
Anul 4 • numărul 4
ISSN 2458-0848
ISSN–L 2458-0848

Coperte și tehnoredactare: Mihai Vasile
Redactor: Emilia Vasile
PLOIEŞTI • EDITURA MYTHOS • 2018

Cuprins / Content
CENTENARUL UNIRII PROVINCIILOR ROMÂNEȘTI / THE CENTENNIAL
OF THE ROMANIAN REGIONS UNIFICATION
Gheorghiță Geană
O axiomă a istoriei / pag. 7
Sebastian Ștefănucă
Identități prahovene actuale și familii boierești. Direcții de cercetare antropologică / pag. 11
CORPUL UMAN / HUMAN BODY
Camelia Burghele
Vrăji şi… vrăjeli. Prestatorii de servicii / tehnici corporale magico-rituale
şi clienţii lor
/ pag. 19
Ioana-Ruxandra Fruntelată
Ipostaze ale corpului în cultura războiului / pag. 37
Corina Matei
“Corporeity”, Equality and Contemporary Man / pag. 47
Andrei Roșca
Calea stângă. Simbolistica eticii arhaice / pag. 59
Lucian Vasile
Igiena în societatea românească de altădată. Cazul Ploieștilor / pag. 73
Mihai Vasile
Teatrul este un loc al memoriei, al reamintirii. Interviu realizat de Virginia Soare cu regizorul Mihai Vasile, în anul 2009, despre Teatrul Equinox din Ploiești și despre teatru ca „imago mundi” (fragmente)/ pag. 81
MISCELANEU / MISCELLANY
Anca Gorgan
Ȋntrebǎri privind studiul religiozitǎții romȃnești / pag. 103
Cristian Mușa
Cercetătorul, informatorul şi folclorul contemporan / pag. 111
Ελένη Γρομπανοπούλου (Eleni Ghrobanopulu)
Despre tradiția orală și basm în Grecia / pag. 123
Max Weber
Societate și economie (fragmente) [traducere de Traian-Ioan Geană] / pag. 129
Marius Vasileanu
Annick de Souzenelle în România / pag. 151
Constantin Cioc
Dincolo de legendă. Peisaj etnografic dintr-o așezare prahoveană / pag. 165
ANEXĂ: TRADUCEREA UNOR TEXTE ÎN LIMBA ENGLEZĂ / ANNEXE: TRANSLATION OF SOME TEXTS IN ENGLISH LANGUAGE
Camelia Burghele
Spells and enchantment …bullshit. Service providers / magical-ritual body techniques and their customers / pag. 169
Ioana-Ruxandra Fruntelată
Hypostases of the human body in the culture of war / pag. 187
Andrei Roșca
The left path. The symbolistic of archaic ethics / pag. 199
Mihai Vasile
Theatre is a place of memory, of remembrance. Interview by Virginia Soare with producer Mihai Vasile in 2009 about the Equinox Theatre in Ploieşti and the theatre as “imago mundi” (extracts) / pag. 213
Anca Gorgan
Some questions about the study of the Romanian religiosity / pag. 233
Cristian Mușa
The researcher, the informant and the contemporary folklore / pag. 241
Ελένη Γρομπανοπούλου (Eleni Grompanopoulou)
On oral tradition and fairy tale in Greece / pag. 253
Constantin Cioc
Beyond legend. An ethnographic landscape from a Prahova settlement / pag. 259
FILM ANTROPOLOGIC / ANTHROPOLOGICAL FILM
Anișoara Ștefănucă
Fanos. Memoria unui trecut îndepărtat / DVD atașat copertei a III-a

Fanos. The memory of a distant past / DVD attached to the third cover