Centrul Judeţean de Cultură Prahova

Cursurile de Vara ale Universitatii Populare – Nicolae Iorga – Valenii de Munte – 2019-2020

CURSURILE DE VARĂ ALE UNIVERSITĂȚII POPULARE NICOLAE IORGA

VĂLENII DE MUNTE, EDIȚIILE 2019-2020

Coordonator: Anișoara Ștefănucă

Editată de Centrul Judeţean de Cultură Prahova, cu sprijinul Consiliului Judeţean Prahova

ISBN 978-606-8467-46-7

Ploiești, Editura MYTHOS, 2021

Redactor: Emilia Vasile

Copertă și prelucrare ilustrații: Mihaela Gaftoi

Transcriere texte:

Elena Dumitru

Mihaela Gaftoi

Gabriela Dobrescu

Anca Stanca

Emilia Vasile

Prelucrare audio:

Teodor Constantinescu

 

În spiritul unei bune tradiții, și cea de-a LXVI-a ediție a
Cursurilor de vară ale Universității Populare „Nicolae Iorga” de
la Vălenii de Munte a fost onorată de participarea unor
personalități marcante ale vieții academice, științifice, culturale
românești și nu numai. Ținuta științifică înaltă a prelegerilor,
conferințelor și prezentărilor susținute, ne-au motivat și obligat
totodată în sensul asumării demersului de publicare într-un
volum a acestora. Îndeplinirea acestui obiectiv a fost posibilă cu
sprijinul colegilor din cadrul Serviciului Cercetare, Îndrumare și
Valorificare a Patrimoniului Cultural al instituției noastre, care,
într-un an dominat de starea impusă de pandemie, au asigurat
transcrierea materialelor înregistrate pe parcursul desfășurării
cursurilor la Vălenii de Munte.
Conștienți fiind de faptul că Universitatea Populară
„Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte a devenit o instituție în
sine, grație eforturilor depuse de însuși Nicolae Iorga, continuate
de-a lungul anilor de generațiile care au urmat, desfășurarea
cursurilor de vară, în anul 2020 – un an bulversat de pandemie,
nu putea fi pusă sub semul întrebării, așa încât coordonatorii
acestui proiect: domnul Constantin Stere, director al Direcției
Județene pentru Cultură Prahova, doamna Ludmila Sfîrloagă,
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova, domnul Florin
Sicoie, director al Muzeului Județean de Artă Prahova „Ion
Ionescu-Quintus”, domnul Florin Constantin, primar al Orașului
Vălenii de Munte, doamna Florina Ene, manager al Centrului
Cultural „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte, împreună cu
subsemnata, și-au asumat organizarea celei de-a LXVII-a ediții.
O ediție de succes putem aprecia (în ciuda participării fizice
restrânse), dacă avem în vedere anvergura personalităților
invitate, valoarea prelegerilor și conferințelor susținute, precum
și facilitarea accesului publicului larg la programul cursurilor,
prin intermediul transmisiunilor în timp real asigurate de noile
tehnologii media.
Volumul de față reunește cea mai mare parte a textelor
rezultate în urma transcrierilor înregistrărilor din timpul
desfășurării Cursurilor de vară ale Universității Populare
„Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte din anii 2019 și 2020, în
forma agreată de autori, la care se adaugă programele celor două
ediții, precum și imagini ilustrative.