Centrul Judeţean de Cultură Prahova

EXILAT ÎN AGARTHA. UN ESEU DESPRE VASILE LOVINESCU

OVIDIU MARIAN-IONESCU
EXILAT ÎN AGARTHA. UN ESEU DESPRE VASILE LOVINESCU


Ploieşti, Editura MYHOS, 2018


Coperte şi tehnoredactare:
Mihai Vasile
Redactor:
Emilia Vasile


„…Născut la începutul celui de-al doilea lustru al secolului trecut, înrudit prin mamă cu Ion Budai Deleanu, descendent direct din familia Lovineştilor, prin tată, Vasile Lovinescu pare a fi un nedreptăţit al dinastiei culturale care a dat spiritualităţii româneşti un fondator de şcoală critică modernă (Eugen Lovinescu), un romancier şi un eseist de talie europeană (Anton Holban), un promotor al teatrului de idei (Horia Lovinescu) sau, mai aproape de timpurile noastre, o personalitate complexă a exilului cultural românesc (Monica Lovinescu)….”