Centrul Judeţean de Cultură Prahova

FOLCLOR MUZICAL DIN MUNTENIA

CONSTANTIN ARVINTE
FOLCLOR MUZICAL DIN MUNTENIA


Redactori:
Emilia Vasile
AnişoaraŞtefănucă
Culegere şi tehnoredactare muzicală
Editura Muzicală
GRAFOARTBucureşti
Macheta artistică, copertele și tehnoredactarea finală:
Mihai Vasile

Editura MYTHOS, Ploieşti,2016


„Personalitatea complexă şi multilaterală a lui Constantin Arvinte (compozitor, dirijor şi folclorist) nu mai trebuie prezentată. Ea este binecunoscutăşi se relevă prin însăşi opera acestui prolific truditor al penei şi al baghetei, prin numeroasele lucrări din genuri diferite (muzică de scenă, simfonică şi vocal-simfonică, lucrări camerale şi pentru fanfară, muzică vocală şi corală), prin ediţiile sale critice şi (nu în ultimul rând) prin culegerile şi transcrierile pe care Constantin Arvinte le-a realizat în beneficiul muzicii tradiţionaleromâneşti.
Lucrarea de faţă, Folclor muzical din Muntenia, se înscrie în seria Antologiilor zonale pe care autorul le-a început încă de la jumătatea veacului trecut (Culegere de folclor: jocuri populare româneşti, 1959), le-a continuat în deceniile al şaseleaşi al şaptelea (Jocuri populare din Regiunea Bucureşti, 1961, Jocuri populare din Regiunea Argeş, 1963, tipărite la Ed. Muzicală din Bucureşti, în colaborare cu Gheorghe Popescu-Judeţ); au urmat: Maramureş, viaţă nouă (Baia Mare, 1965, în colaborare cu Isidor Râpă), Jocuri populare din Regiunea Dobrogea (Constanţa, 1967, în colaborare cu Gheorghe Popescu-Judeţ), Ceteră, lemnuţ de dor (1968) şi Câtu-i Maramureşu (1971), ambele editate la Baia Mare, în colaborare cu Isidor Râpă. În ultimii ani această serie a continuat prin noi apariţii editoriale (Folclor muzical din Moldova, Iaşi, 2008, Folclor muzical din Transilvania, Cluj-Napoca, 2009 şi Folclor muzical din Oltenia, Craiova, 2012)…”
Dr. Constantin Secară, etnomuzicolog