Centrul Judeţean de Cultură Prahova

GHIDUL DE ARHITECTURA

GHID DE ARHITECTURĂ PENTRU ÎNCADRAREA ÎN SPECIFICUL LOCAL DIN MEDIUL RURAL ZONA PRAHOVA SUBCARPATICĂ

 

Ghidul de arhitectură se adresează:
• locuitorilor satelor
• administrației locale și regionale
• investitorilor publici și privați
• consultanților specializați în accesarea fondurilor europene
• proiectanților
în vederea întocmirii proiectelor pentru
• investiții din Programul Național de Dezvoltare Rurală
• investiții private
• investiții publice
și a fundamentării documentațiilor de urbanism.

 

Ghidul a fost elaborat cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România, finanțat din Fondul „Timbrul de arhitectură” (iulie 2017) și editat de Centrul Județean de Cultură Prahova cu sprijinul Consiliului Județean Prahova

 

COLECTIV DE ELABORARE:
Echipa: arh. Cornelia-Elena ZAHARIA, arh. Claudia-Georgeta PÎRVU
Grupul Rural al O.A.R.
Consultanți de specialitate: arh. Călin Hoinărescu, etnograf dr. Ana Bârcă
Tehnoredactare:
arh. Claudia-Georgeta PÎRVU
arh. Emilia ȚUGUI
Ploiești, Editura Mythos 2017 (2020)