Centrul Judeţean de Cultură Prahova

Localitatea Bătrâni Veche aşezare prahoveană

CONSTANTIN GÂRBEA – „Localitatea Bătrâni. Veche aşezare prahoveană”.
Schiţă monografică
Coperte 1-4: Mihai Vasile; Editura Mythos, 2015


„… Din cele mai vechi timpuri pământul patriei noastre a fost locuit de moşii şi strămoşii noştri. Zonele montane au fost legământul civilizaţiilor trecute. Pe aceste locuri populaţia trăia în obşti săteşti muncind pământul în devălmăşie. Această formă de viaţă a fost deseori tulburată de numeroasele popoare ce au trecut pe aici, însă, băştinaşii au rămas pe loc, având aceleaşi preocupări milenare.
Încă înaintea formării statelor feudale româneşti, în zonele montane şi submontane erau localităţi bine conturate, care au contribuit la întărirea societăţii feudale.
În depresiunea Drajna-Chiojd s-a dezvoltat unul din cele mai vechi sate din zonă: satul Bătrâni.
Încercând să transpunem în fapte îndemnul dat de regretatul profesor academician Constantin C. Giurescu, care a participat la sărbătorirea a 550 de ani de existenţă documentară a comunei Starchiojd în anul 1968 şi care spunea printre altele cu această ocazie: „O istorie completă şi veridică a poporului român va putea fi scrisă numai atunci când o localitate îşi va avea scrisă monografia sa”, lucrarea: „Localitatea Bătrâni, veche aşezare prahoveană” este concepută să prezinte în mod sintetic aspectele sociale, economice şi politice ale localităţii…”
Constantin Gârbea