Centrul Judeţean de Cultură Prahova

MIC DICŢIONAR DE TERMENI TEATRALI

MIHAI VASILE
MIC DICŢIONAR DE TERMENI TEATRALI
ediţia a patra, revăzută şi adăugită


Această carte apare sub patronajul Festivalului artelor NICHITA LA ECHINOCŢIU, ediţia a XI-a
Ediție îngrijită și coperte: Mihai Vasile(Coperta 1: Decor pe scena Teatrului Equinox Ploieşti; Coperta 4: Frescă în interiorul Centrului Dramatic Mythos Ploieşti)
Editura Mythos, Ploiești, 2016


Codul de procedură teatrală
(Prefaţaediţiei a III-a, 2012)

„Fondator şi mentor al Teatrului Equinox din Ploieşti, profesor de arte dramatice, artist plastic şi fotograf de artă, autor de filme, actor, regizor şi scenograf de teatru, unde mai face şi restul – adaptări şi colaje de texte, costume, muzică, lumini, adică, aproape totul, prozator, poet, eseist, publicist şi editor, se pare că despre Mihai Vasile e mai uşor să spui ce nu este şi ce nu face. Cu o apetenţă creatoare atît de diversă şi de mobilă, de un enciclopedism bine controlat, un astfel de personaj al scenei cultural-artistice contemporane este greu de definit. Dacă nu te mulţumeşti cu stereotipii de genul „personalitate complexă”, începi să cauţi alte explicaţii, fiindcă avem o permanentă nevoie de clarificări. Plus că deseori cedăm la iluzia că o definiţie poate să ţină loc de inefabilul vocaţiei, de iminenţele destinului şi de impetuozitatea valorii. Rezultanta este că Mihai Vasile face bine tot ceea ce face, fără să amestece lucrurile. Fără să le amestece mai mult decît este inevitabil s-o facă, desigur. În sensul că, deşi toate ţîşnirile lui artistice sînt alimentate de lava aceluiaşi vulcan creator, cînd face teatru – face teatru, cînd face fotografie – face fotografie şicînd face literatură – face literatură, fără să scrie ca un regizor sau să regizeze ca un scriitor. Diversele sale ipostaze artistice îşi manifestă distinct identitatea, indiferent cîte corespondenţe se pot stabili între ele prin efluviul care le uneşte pe dedesubt…”


M. Ghiţă-Mateucă