Centrul Judeţean de Cultură Prahova

POÈMES CHOISIES POEME ALESE

PAUL VERLAINE


POÈMES CHOISIES
POEME ALESE

Ediție bilingvă


Préface et traduction en roumain de
Prefaţă şi traduceri în limba română de
PETRU DINCĂ


Ploiești, Editura MYTHOS, 2017


Redactor:
Emilia Vasile
Coperte și tehnoredactare:
Mihai Vasile