Centrul Judeţean de Cultură Prahova

SĂ FIM NOI PĂSTRĂTORII TRADIȚIILOR

SĂ FIM NOI PĂSTRĂTORII TRADIȚIILOR Nr. 3
Editura Mythos, 2017


Coordonatoarele Proiectului
• Prof. înv. preșcolar Mădălina Elena Moldoveanu
Grădinița cu Program Normal
„Castelul Piticilor” structură a Școlii Gimnaziale
„Radu și Severa Novian” Adunați, jud. Prahova
• Prof. înv. primar Mihaela Moldoveanu
Școala Gimnazială „B.P. Hasdeu” Câmpina,
jud. Prahova


Redactare și corectură
Emilia Vasile
Macheta artistică și copertele
Mihai Vasile


„… Din anul 2013, în parteneriat cu Grădinița cu P.N. „Castelul Piticilor” și Școala Gimnazială „Radu și Severa Novian” din ADUNAȚI, am început derularea Proiectului educativ „SĂ FIM NOI PĂSTRĂTORII TRADIȚIILOR”, proiect ce a ajuns anul acesta la a V-a ediție. În realizarea acestui proiect am pornit de la dorinţa de a insufla elevilor noștri de la oraș poate cel mai de preţ lucru pe care îl moşteneşte o naţiune şi anume tradiţia. Tradiţia este ghidul nostru, care din cele mai vechi timpuri ne ajută să descoperim valori precum hărnicia, adevărul şi virtutea. Proiectul are menirea de a reuni copii şi cadre didactice din toate colţurile județului dar și din afara acestuia, de a crea legături durabile, prietenii unite sub acelaşi ţel, al faptelor bune, al respectului pentru obiceiuri şi tradiţii strămoşeşti. Pentru ca generaţiile care ne urmează să cunoască rădăcinile poporului şi evoluţia sa pe treptele istoriei este de datoria noastră, a celor cu misiunea de educatori, să le lăsăm cât mai puţin alterată „zestrea” primită de la înaintașii noștri, pentru a ne recunoaşte şi a nu uita că am fost şi că suntem români.”


Prof. BERCĂROIU CĂTĂLIN, Director al Școlii Gimnaziale ,,B.P. Hasdeu” Câmpina